Skuteczne poradniki

dla nauczycieli

Bądź przyjacielem i nauczycielem

Bądź profesjonalny

zostań coachem dla Twoich uczniów

Powiedz mi to zapomnę, naucz mnie to może zapamiętam, zaangażuj mnie to się nauczę.

Benjamin Franklin

icon1

Czym jest coaching edukacyjny?

To proces szkoleniowy mający na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki.

Więcej

icon2

Co dzięki niemu osiągnę?

Zdobędziesz nowe lub podniesiesz obecne kwalifikacje. Wypracujesz równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, będziesz czerpać satysfakcję z pracy i osiągniesz poczucie spełnienia.

Więcej

icon3

Jak go stosować w edukacji?

Poprzez coaching edukacyjny staniesz się partnerem w środowisku klasowym, lepiej zrozumiesz swoją postawę i zwiększysz świadomość osiągnięcia efektów poprzez pozytywną motywację
i współpracę z dziećmi.

Więcej

"Nie ma ani jednego zdrowego fizycznie i psychicznie dziecka na świecie, które uczęszczając na lekcje musiałoby powtarzać klasę. Każde dziecko umie minimum na dwójkę. "

− Lilianna Kupaj

"Dziecko zmotywowane do nauki osiąga dużo większe sukcesy w zdobywaniu wiedzy"

"Nie możesz nauczyć człowieka niczego. Możesz jedynie pomóc mu odkryć to w sobie. "

− Galileo

Fakty:

• Korzyści z coachingu zazwyczaj trwają wiecznie a efekty są wręcz natychmiastowe

• koszty poniesione na kursy coachingowe zwracają się z kilkukrotnym zyskiem

Ze względu na wysoką skuteczność, ponownie z coachingu skorzystałoby

96%

satysfakcja z wykonywanej pracy po kursie coachingowym
zwiększa się o

61%

efektywność w pracy zespołowej między pracownikami
po coachingu wzrasta o

67%

większość osób korzystających z coachingu twierdzi, że miał on znaczący wpływ na ich życie, deklaruje tak

91%

coaching poprawia relacje między pracownikami nawet o

77%

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat coachingu? Skontaktuj się z nami


Czym jest coaching edukacyjny?

To proces szkoleniowy mający na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki. Coaching pomaga w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka. Polega na doskonaleniu silnych stron osobowości, pokonywaniu wewnętrznych lęków i przekraczaniu własnych ograniczeń. Skupia się nie na przyczynach problemów, ale na poszukiwaniu ich rozwiązań.

Poprzez zdobyte umiejętności i poznane narzędzia coachingowe dowiesz się jak powinna przebiegać praca z dziećmi:
• Pomożesz im uwolnić wewnętrzny potencjał i prowadzić w kierunku rozwijania zdolności, stając się ich przewodnikiem i mentorem.
• Zwiększysz zaangażowanie do wykonywanej pracy, zaczniesz czerpać z niej przyjemność i satysfakcję.
• Zmienisz swoje zachowanie i podejście do dzieci. Zaczniesz dostrzegać w uczniu nie tylko zdolności do uczenia się, ale poznasz też jego wartości i przekonania.
• Zauważysz, że w krótkim czasie Twoja zmiana w stosunku do nauczania pozytywnie zaangażuje uczniów.

Każdy człowiek ma wrodzone pragnienie do zdobywania nowych umiejętności. Uczymy się przez całe życie, ale to w wieku dziecięcym przyswaja się najwięcej wiedzy. Zasada jest prosta: by nauka przyniosła wymierne efekty – uczeń musi ją polubić. Dzięki coachingowi poznasz skuteczne metody i dowiesz się jak to zrobić.

Co osiągnę dzięki coachingowi?

Zdobędziesz nowe lub podniesiesz obecne kwalifikacje. Wypracujesz równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, będziesz czerpać satysfakcję z pracy i osiągniesz poczucie spełnienia.

Warsztaty z coachingu pomogą Ci rozwinąć umiejętności i kompetencje, udoskonalisz myślenie krytyczne, refleksyjne i analityczne. Wypracujesz większą efektywność działań, pokonasz trudności wewnętrzne i zewnętrzne. Zauważysz, że wzrosła Twoja pewność siebie i zaangażowanie do pracy. Uruchomisz wewnętrzną motywację do dalszego rozwoju i zmian. Coaching edukacyjny uświadomi Ci ile masz w sobie potencjału i energii. Jako nauczyciel i wychowawca zrozumiesz jak wielkie znaczenie ma Twój wpływ na dzieci.

Wiemy, że nauka musi przebiegać zgodnie z programem nauczania. Rozumiemy Cię, że gdy chcesz bardziej zainteresować uczniów na swoich lekcjach to nie możesz odbiegać od obowiązujących w szkolnictwie zasad. Zdajemy sobie jednak sprawę, że coraz większa ilość nauczycieli nie osiąga satysfakcji z wykonywanej pracy, dlatego naszym celem jest pokazanie nowych metod nauczania. Doświadczenie i wieloletnia współpraca z placówkami oświatowymi pokazują wyraźnie, że narzędzia coachingu edukacyjnego, pomagają łatwiej wypełniać program, dodatkowo angażując uczniów do pracy i nauki.

Coaching w edukacji to:

 • osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • zwiększenie motywacji do działania
 • wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy
 • większe zaangażowanie do nauczania
 • osiąganie lepszych efektów nauczania
 • umiejętność i łatwość przekazywania wiedzy
 • umiejętność stosowania nabytych metod coachingowych w pracy z uczniami
 • dążenie do osiągania wyznaczonych celów
 • świadomość swojego wpływu na rozwój dzieci
 • wzbudzanie sympatii i szacunku wśród uczniów
 • umiejętność mówienia tak by inni słuchali
 • umiejętność słuchania i zadawania pytań

Jak stosować coaching w edukacji?

Poprzez coaching edukacyjny staniesz się partnerem w środowisku klasowym, lepiej zrozumiesz swoją postawę i zwiększysz świadomość osiągnięcia efektów poprzez pozytywną motywację i współpracę z dziećmi.

Coaching uczy prawdziwego słuchania dzieci i niesamowicie ułatwia prowadzenie rozmów. W każdej klasie znajdą się uczniowie o różnych charakterach, preferencjach i zdolnościach, dlatego edukację należy dostosować do ich możliwości. Poznane narzędzia pomogą Ci skutecznie motywować uczniów do pracy. Poznasz sztukę zadawania odpowiednich pytań, nauczysz się jak we właściwy sposób wzmacniać u dzieci poczucie wpływu i odpowiedzialności oraz oddziaływać na realne zmiany w ich postępowaniu. Będziesz świadomy, że trudne zachowania w klasie ukierunkowane są różnymi czynnikami. W takiej sytuacji obniżenie oceny z zachowania niewiele pomoże. Znacznie skuteczniejsze będzie przeanalizowanie problemu i wprowadzenie takich metod, które pozwolą zrozumieć ucznia. Trzeba dojść do źródeł pojawiąjących się trudności, a wpływ na nie może mieć wiele czynników. Zapewne nierzadko byłeś świadkiem niewłaściwego zachowania dziecka i z pewnością masz też świadomość tego, że jego reakcje były nieodpowiednie, bo wynikały z braku znajomości podstawowych wartości lub trudnej sytuacji w domu. Często to właśnie Ty jako nauczyciel jesteś jedyną osobą, która z tym dzieckiem spędza dużo czasu i ma z nim codzienny kontakt. I to Ty powinieneś zwrócić uwagę na występujący problem. Uczniom należy pomagać poprzez stosowanie odpowiednich metod, które pozwolą obu stronom odkryć potencjał i lepiej się zrozumieć. Właśnie to możesz osiągnąć dzięki poznanym u nas narzędziom do pracy z dziećmi.

Po kursie coachingowym staniesz się świadomym nauczycielem, posiadającym wiedzę i odpowiednie kwalifikacje. Z zaangażowaniem zadbasz o dobre wyniki edukacji każdego ucznia oraz wzbudzisz w nich chęć do rozwoju. Zrozumiesz znaczenie swoich działań, które mają ogromny wpływ na dzieci.

To nic innego jak:

 • nauka w formie współpracy z uczniami i budowanie relacji
 • angażowanie i motywowanie dzieci do pracy
 • traktowanie uczniów z równością i szacunkiem
 • rozwijanie wewnętrznych predyspozycji u dzieci
 • zaangażowanie w rozwijanie się dziecięcej mądrości
 • przekonanie o potencjale tkwiącym w uczniach
 • zdolność zadawania pytań prowadzących do zrozumienia
 • umiejętność pracy z uczniami stwarzającymi problemy i niechętnymi do zdobywania wiedzy
 • czytanie ze zrozumieniem mowy ciała
 • nauczanie przez zrozumienie dzieci
 • pokazanie dzieciom, że są dla Ciebie ważne