Wspieramy szkoły i ich pracowników

W naszej ofercie posiadamy 3 rodzaje szkoleń, które pozwolą usprawnić edukację w szkołach.

Kursy coachingowe dla nauczycieli

Więcej

Coaching indywidualny

Więcej

Warsztaty dla rad pedagogicznych

Więcej

Coaching indywidualny


Skierowany do pracowników oświaty każdego szczebla, pomaga w:

 • zdobyciu nowych i doskonalenia posiadanych już kompetencji
 • zwiększeniu efektywności i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy
 • podniesieniu zaangażowania do realizowanych działań
 • umiejętności identyfikowania i eliminowania napotkanych trudności
 • osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
 • zwiększeniu pewności siebie i wzrostowi samoświadomości
 • większym zaangażowaniu do pracy i współpracy z innymi
 • poczuciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zachowania
 • poprawie pracy zespołowej oraz pracy z uczniami
 • rozwijaniu potencjału nauczyciela, który przełoży się na rozwój potencjału ucznia

Organizacja spotkań coachingowych:
W celu podtrzymania ciągłości procesu coachingowego spotkania odbywają się najczęściej, co 2 tygodnie, a najrzadziej co miesiąc, i trwają od 60 do 90 minut. Po każdej sesji klient (pracownik oświaty) otrzymuje zadanie do wykonania pomiędzy spotkaniami, ma wtedy czas popracować nad sobą. Proces rozwojowy trwa przez cały okres relacji coachingowej między klientem a coachem.

Cena: do ustalenia

Skontaktuj się z nami

Warsztaty dla rad pedagogicznych


Przykładowe tematy warsztatów:

 1. Negocjacje i mediacje między uczniami, rodzicami i całymi zespołami.
 2. Asertywność w pracy nauczyciela.
 3. Warsztaty z wymagającymi zespołami klasowymi, uczniami i wychowawcą: przemoc fizyczna i psychiczna między uczniami.
 4. Szczególne elementy w komunikacji:
  a. słuchanie na trzech poziomach
  b. pytania otwarte i zamknięte, ich rola w komunikacji
  c. rozmowy coachingowe z użyciem słuchania i pytań.
 5. Zespoły: budowanie zespołów, zarządzanie zespołem, prace projektowe w zespole, role zespołowe.
 6. Zarządzanie emocjami własnymi, nauczyciela, ucznia, rodzica.
 7. Zarządzanie emocjami w klasie, praca z procesem grupowym dzieci.
 8. Zarządzanie stresem.
 9. Jak przestać się bać wystąpień publicznych, warsztaty oraz coaching indywidualny.
 10. Przywództwo nauczyciela.
 11. Jak odkrywać przekonania, które przeszkadzają w pracy z uczniami
 12. Bezwarunkowa wartość człowieka, jak ją wzbudzać w uczniach i sobie?
 13. Budzenie potencjału w uczniach.

Cena: Czas  trwania: od 2 do 8 godzin, w zależności od wskazanych potrzeb.

Cena 2-4 godzinnego kursu 2000,00 brutto za całość.

Cena 5-8 godzinnego 2500,00 brutto całość

Cena dotyczy całej grupy nauczycieli (nie jest liczona od 1 osoby).

MODEL 4MAT dla Rad Pedagogicznych jako model prowadzenia lekcji 

Co zobaczysz, usłyszysz i czego doświadczysz na warsztatach?

 • Nauczysz się projektować i prowadzić lekcje, warsztaty, wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, kanadyjskiej autorki podręczników przedmiotowych do szkół
 • Poznasz wiele sposobów dotarcia do umysłów uczniów
 • Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
 • Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę ucznia
 • Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy klasowej, z która pracujesz
 • Staniesz się mistrzem komunikacji,
 • Staniesz się liderem dla swoich uczniów poprzez bycie uważnym, obecnym, spójnym.

Cena: 4 000 zł brutto za 16 h szkolenia, dla grupy do 15 osób, z dojazdem do 150 km w cenie szkolenia. Powyżej 100 km, cena ustalana będzie indywidualnie. Cena dotyczy całej grupy nauczycieli (nie jest liczona od 1 osoby).

Skontaktuj się z nami

Kursy coachingowe dla nauczycieli

Kurs on line Kompetencje coachingowe nauczyciela – 60 godzin

Program kursu:

Moduł I  Organizacja przestrzeni coachingowej dla nauczycieli, budowanie relacji z klasą, wyznaczanie celów w coachingu.

Budowanie relacji coachingowej nauczyciela z uczniem, a więc zdolność do tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, które przyczynia się do obustronnego szacunku, zaufania i otwartości. Obecność coachingowa – zdolność do bycia w pełni świadomym, zdolność do całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi druga strona.

Moduł II Komunikacja z klasą z wykorzystaniem kompetencji coachingowych

 • Bezpośrednia komunikacja interpersonalna w coachingu edukacyjnym – zdolność do efektywnej komunikacji podczas lekcji oraz do używania języka, który ma największy wpływa i trafia do ucznia. Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu ucznia.

Moduł III Inteligencja emocjonalna nauczyciela.

 • Zarządzanie emocjami swoimi i ucznia, model 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana. Model rozmowy coachingowej EI COACH. Kilkanaście narzędzi do pracy z emocjami ucznia i nauczyciela. Wykorzystanie submodalności w zmianie emocji. Kontenerowanie emocji przez uczniów i ich wpływ na proces uczenia.

Moduł IV Modele rozmów coachingowych.

 • Zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla ucznia. Model rozmów coachingowych: model GROW, model Dilts, rozwój 11 kompetencji coachingowych wg ICF. Rozpoznanie nieefektywnych strategii uczenia się w dysleksji i dysortografii – wykorzystanie wszystkich zmysłów do uczenia się.

Moduł V Wartości i przekonania w coachingu edukacyjnym.

 • W jaki sposób praca z przekonaniami ucznia może wspierać proces efektywnego uczenia. Motywatory wspierające osiąganie celów, budowania relacji, komunikacji, zarządzania sobą i własną pracą. Motywacja do uczenia się oraz nauczania.

Moduł VI Sponsorowanie potencjału ucznia i nauczyciela.

 • Budowanie wewnętrznej siły i decyzyjności w osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Rozwijanie potencjału ucznia i nauczyciela. Praca na poziomie tożsamości, własnego JA.

Dodatkowo:

 • Superwizja coachingowa wg Modelu 7 perspektyw – 30 minutowe prezentacje w pracy z klientem na żywo.
 • Mentorcoaching – udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom kursu na temat przeprowadzania sesji coachingowych.

Harmonogram zajęć:

I zjazd: 03.03.2021
II zjazd: 17.03.2021
III zjazd: 31.03.2021
IV zjazd: 14.04.2021
V zjazd: 28.04.2021
VI zjazd: 12.05.2021
VII zjazd: 26.05.2021
VIII zjazd: 09.06.2021
IX zjazd: 23.06.2021
X zjazd: 30.06.2021

Godziny: 16:00 – 20:00

Miejsce zajęć: Platforma online ZOOM

Inwestycja: 1 950,00 zł

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem międzynarodowego dyplomu, potwierdzającego akredytację FUNDAMENTAL COACHING SKILL ICI.

—————————————————————————————-

EDU COACH ICI

– to 120 godzinny, kurs coachingowy skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać narzędzia coachingowe. Nauczyciele – coachowie osiągają lepsze rezultaty, potrafią motywować swoich uczniów do nauki, oraz są mniej narażeni na wypalenie zawodowe.

Poprzez udział w kursie:

 • Wzmocnisz swoje umiejętności komunikacyjne poprzez poznanie niezawodnych narzędzi – nawet bardzo trudny rozmówca będzie dla Ciebie wyzwaniem a nie problemem
 • Zrozumiesz język, zachowanie, decyzje, działania nawet najbardziej wymagających uczniów – twoja praca edukatora będzie dla Ciebie już tylko przyjemnością
 • Zmierzysz się z problemami uczniów, jakimi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia – w większości przypadków pomożesz uczniom poradzić sobie z tymi problemami
 • Pomożesz uczniom rozwiązywać trudne relacje między nimi – dzięki poznaniu procesów grupowych i identyfikacji emocji własnych i innych osób ludzkie zachowanie będzie dla Ciebie czytelne i zrozumiałe
 • Zdobędziesz wiedzę i narzędzia, dzięki którym budowanie relacji z uczniami i rodzicami będzie przychodzić Ci z łatwością i lekkością
 • Pomożesz uczniom poradzić sobie z brakiem motywacji do nauki – dzięki poznaniu głównych motywatorów uczenia się: wartości i przekonań będziesz mógł wpływać na motywację własną i motywować innych
 • Będziesz umiał stawić czoło trudnym wychowawczo sytuacjom. Poradzenie sobie z klasami, „z którymi nie można się dogadać”, bo: przekraczają ustalone zasady, nie można w nich utrzymać dyscypliny, wśród uczniów panuje napięta atmosfera, agresja i przemoc, a inne sytuacje wychowawcze utrudniają sprawne przeprowadzić lekcji – nie będzie już dla Ciebie problemem
 • Poczujesz się pewnie i swobodnie w relacjach z rodzicami – nawet ”trudny rodzic” będzie wyczekiwany na wywiadówkach, bo relacja z nim będzie konstruktywna
 • Zmienisz swoje życie i życie ludzi, z którymi pracujesz na lepsze, spełnione i szczęśliwe – dzięki wyćwiczeniu 11 kompetencji coachingowych

Program coachingowy:

1. Organizacja przestrzeni coachginowej dla nauczycieli,
budowanie relacji z klasą, wyznaczanie celów w coachingu.

2. Komunikacja w coachingu edukacyjnym.

3. Inteligencja emocjonalna nauczyciela.

4. Modele coachingowe, wpływowe – mocne pytania.

5. Wartości i przekonania w coachingu edukacyjnym.

6. Sponsoring.

Miejsce szkoleń: Kraków, ul. Plac na Groblach 8/5

Cena: 5000,00 zł od osoby

Szkolenie kończy się wydaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu Coacha oraz  zaświadczenia MEN. Po ukończeniu uczestnik zdobywa międzynarodową akredytację i tytuł Edu Coacha ICI.

 

 

COACHINGOWE LEKCJE WYCHOWAWCZE

– to kurs coachingowy skierowany do wychowawców, ale również nauczycieli i pedagogów, którego celem jest podniesienie ich efektywności zawodowej i ułatwienie pracy z dziećmi. Wychowawcy – coachowie osiągają lepsze rezultaty w swojej pracy, posiadają wyższe zdolności komunikacyjne, oraz wiedzę na temat skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program coachingowy:

1.Czym jest, a czym nie jest coaching – 11 kompetencji coachingowych.
2.Dlaczego właśnie coaching w edukacji?
3.Ustanawianie celów w coachingu.
4. Łatwe budowanie kontaktu z różnymi ludźmi o różnych typach osobowości.
5. Komunikacja coachingowa.
6. Rozwiązywanie konfliktów.
7. Style myślenia ucznia i nauczyciela.
8. Podstawowe oprogramowanie ludzkiego umysłu- metaprogramy.
9. Znaczenie wartości i przekonań w życiu człowieka.
10. Techniki coachingowe.
11. Rozmowy i modele coachingowe: GROW, DILTS.
12. Przygotowanie do prowadzenia lekcji coachingowych w oparciu o podręcznik.

Kurs 60-godzinny: 3 800,00 zł od osoby
Kurs 120-godzinny:5 500,00 zł od osoby
Miejsce szkoleń: W zależności od potrzeb klienta, do 250 km dojazd trenera w cenie szkolenia.

Szkolenie uruchomimy dla grupy minimum 10 nauczycieli.

KOMPETENCJE COACHINGOWE NAUCZYCIELA 

– to kurs coachingowy skierowany do nauczycieli i pedagogów, którego celem jest podniesienie ich efektywności zawodowej i ułatwienie pracy z dziećmi. Nauczyciele – coachowie osiągają lepsze rezultaty w swojej pracy, posiadają wyższe zdolności komunikacyjne, oraz wiedzę na temat skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program coachingowy:

1. Organizacja przestrzeni coachingowej dla nauczycieli, budowanie relacji, wyznaczanie celów w coachingu. Budowanie relacji coachingowej nauczyciela z uczniem, a więc zdolność do tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, które przyczynia się do obustronnego szacunku, zaufania i otwartości. Obecność coachingowa – zdolność do bycia w pełni świadomym, zdolność do całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi druga strona.
2. Komunikacja w coachingu edukacyjnym. Bezpośrednia komunikacja interpersonalna w coachingu edukacyjnym – zdolność do efektywnej komunikacji podczas lekcji oraz do używania języka, który ma największy wpływa i trafia do ucznia. Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu ucznia.
3. Inteligencja emocjonalna nauczyciela.Zarządzanie emocjami swoimi i ucznia, model 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana.
4. Modele coachingowe, wpływowe, mocne pytania.Zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla ucznia. Model rozmów coachingowych: model GROW, model Dilts, rozwój 11 kompetencji coachingowych wg ICF.
5. Wartości i przekonania w coachingu edukacyjnym. Motywatory wspierające osiąganie celów, budowania relacji, komunikacji, zarządzania sobą i własną pracą.
6. Sponsoring. Budowanie wewnętrznej siły i decyzyjności w osiąganiu celów zawodowych i osobistych.

W ramach kursu uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, podręcznik do prowadzenia lekcji wychowawczych, przerwy kawowe oraz lekki obiad.

Kurs 60-godzinny: 3 800,00 zł od osoby
Kurs 120-godzinny: 5 500,00 zł od osoby
Miejsce szkoleń: W zależności od potrzeb klienta, do 250 km dojazd trenera w cenie szkolenia.

Szkolenie uruchomimy dla grupy minimum 10 nauczycieli.

KURS COACHINGOWY DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POZIOM ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS

W jakim celu?

Kurs zarządzania w kulturze coachingowej dla dyrektorów placówek oświatowych przygotowuje sprawnych liderów do swobodnego posługiwania się Prawem Oświatowym, a także gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności w planowaniu i organizowaniu budżetu kierowanych przez nich placówek.

Techniki coachingowe wpływają na tworzenie wizerunku współczesnego dyrektora placówki oświatowej, łączącego w sobie cechy lidera zespołu, z którym pracuje i menadżera placówki, którą zarządza.

Techniki coachingowe wpływają na efektywność działań szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Pozwalają na realizację działań systemowych, wypracowanych wspólnie i wdrażanych w życie szkoły przez jej nauczycieli.

Wykorzystanie metod coachingowych wzmacnia wizerunek szkoły jako organizacji uczącej się (OUS), promującej ustawiczne doskonalenie kompetencji i budującej kulturę współpracy i wzajemnego uczenia się.

Program coachingowy:

 1. Coaching w szkole. Rola lidera w zarządzaniu zmieniającym się środowiskiem pracy.
 2. Czym jest, a czym nie jest coaching? Istota skutecznego coachingu w szkole.
 3. Poziomy skutecznego coachingu w szkole: Coach zewnętrzny  – Dyrektor szkoły – Nauczyciel – Uczeń.
 4. 11 kompetencji coachingowych w pracy dyrektora.
 5. Model rozmowy coachingowej wg GROW i DILTS
 6. Coaching indywidualny w pracy dyrektora. Jak poprowadzić profesjonalną rozmowę coachingową z nauczycielem.
 7. Coaching całych zespołów nauczycielskich.
 8. Motywacja w pracy dyrektora – motywacyjne DNA nauczyciela
 9. Jak motywować poszczególne typy osobowości?
 10. Przywództwo oraz inspiracja:
 • Świadome budowanie autorytetu dyrektora
 • Budowanie tożsamości przywódczej

W ramach kursu uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych. Szkolenie kończy się wydaniem międzynarodowego certyfikatu ICI, uprawniającego do wykonywania zawodu Coacha oraz  zaświadczenia MENDodatkowo w prezencie każdy uczestnik otrzyma książkę “75 coachingowych lekcji wychowawczych”.

Kurs 120-godzinny: 4 500,00 zł od osoby
Miejsce szkoleń: W zależności od potrzeb klienta, do 250 km dojazd trenera w cenie szkolenia.

Szkolenie uruchomimy dla grupy minimum 10 nauczycieli.

COACHING W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

– to kurs coachingowy skierowany do pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów szkolnych i pedagogów, którego celem jest podniesienie ich efektywności zawodowej i ułatwienie pracy z dziećmi, poprzez naukę kompetencji coachingowych.

Program coachingowy:

1.Czym jest, a czym nie jest coaching – 11 kompetencji coachingowych.
2. Dlaczego właśnie coaching w Poradni?
3. Ustanawianie celów w coachingu.
4. Łatwe budowanie kontaktu z ludźmi o różnych typach osobowości.
5. Komunikacja coachingowa.
6. Rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości.
7. Style myślenia.
8. Podstawowe oprogramowanie ludzkiego umysłu.
9. Znaczenie wartości i przekonań w życiu człowieka. Spójność w pracy psychologicznej.
10. Techniki coachingowe.
11. Rozmowy i modele coachingowe: GROW, DILTS.
12. Przygotowanie do prowadzenia zajęć coachingowych w oparciu o podręcznik.

W ramach kursu uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, podręcznik do prowadzenia lekcji wychowawczych, przerwy kawowe oraz lekki obiad.

Kurs 60-godzinny: 3 800,00 zł od osoby
Kurs 120-godzinny: 5 500,00 zł od osoby
Miejsce szkoleń: W zależności od potrzeb klienta, do 250 km dojazd trenera w cenie szkolenia.

Szkolenie uruchomimy dla grupy minimum 10 nauczycieli.

Programy szkoleń są akredytowane przez międzynarodowe Stowarzyszenie ICI oraz zgodne ze standardami ICF.
Uczestnicy otrzymują dyplom oraz zaświadczenie MEN umożliwiające uzyskanie międzynarodowej akredytacji trenera- coacha.

Coaching od trzydziestu lat sprawdza się w biznesie, a obecnie otwiera się na nowoczesne placówki edukacyjneTechniki coachingowe wpływają na efektywność działań szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Wyzwalają potencjał osób i zespołów, zwiększają motywację i efektywność pracy. Metody coachingowe sprzyjają budowaniu postaw i wzmacniają relacje interpersonalne. Wykorzystanie ich wzmacnia wizerunek szkoły jako organizacji uczącej się, budującej kulturę współpracy i wzajemnego uczenia się. Pozwala na realizację działań systemowych, wypracowanych i wdrażanych w życie szkołyCoaching jest efektywną metodą wspierania realizacji celów  – zarówno indywidualnych, jak i celów placówek. Kierunkuje działania na samodzielne szukanie rozwiązań problemów w życiu zawodowym i osobistym. Coaching sprawdza się jako metoda profilaktyki wypalenia zawodowego, daje również narzędzia do obniżania poziomu stresu, pozwalając odnaleźć satysfakcję, sens i radość czerpaną z kontaktów z ludźmi.

Uczestnictwo w oferowanych szkoleniach i poznanie narzędzi coachingowych pozwoli:

 • wzmocnić umiejętności komunikacyjne, nawet trudny rozmówca będzie dla Ciebie wyzwaniem a nie problemem
 • zrozumieć język, zachowanie, decyzje działania uczniów
 • umiejętnie pracować z problemami uczniów, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia, w większości przypadków pomożesz uczniom poradzić sobie z tym problemem
 • poradzić sobie z brakiem motywacji uczniów do nauki, dzięki poznaniu głównych motywatorów uczenia się: wartościom i przekonaniom
 • zbudować trwałą relację nauczyciel – uczeń
 • zidentyfikować i zrozumieć ludzkie zachowania i emocje, które będą dla Ciebie czytelne i zrozumiałe, pomoże Ci to rozwiązywać trudne relacje w klasach, jakimi jest przemoc psychiczna i fizyczna.
 • zmienić swoje życie i życie ludzi, z którymi pracujesz na lepsze, spełnione i szczęśliwe, poprzez poznanie i wyćwiczenie 11 kompetencji coachingowych.

Metody szkoleniowe: Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów, gdzie 20% czasu przeznaczane jest na zdobywanie wiedzy, a 80% na doskonalenie umiejętności. Prowadzone są w przyjaznej i pozytywnej atmosferze, tak by każdy uczestnik mógł czuć się komfortowo zmierzając się z własnymi słabościami, rozwijając i doskonaląc swoje umiejętności.
Narzędzia szkoleniowe: praca indywidualna, praca w małych i dużych grupach, dyskusje, prezentacje, symulacje, gry, zadania, demonstracje, metafory, mini wykłady.
Każdy etap szkolenia kończy się wydaniem dyplomu i zaświadczenia o ilości godzin oraz uzyskaniem referencji dotyczących liczby przepracowanych godzin jako coach.

Skontaktuj się z nami