ŚWIADOMA EDUKACJA

Otwieramy serca dorosłych, by patrzyli na siebie z miłością.

4,5 mln uczniów rocznie ma niewykorzystany potencjał intelektualny i kreatywny

logo-swiadoma-edukacja

icons-4-website-se

Wyposaży nauczycieli w narzędzia do świadomego kształcenia

icons-4-website-se

Pomoże młodym ludziom wejść w dorosłość i stać się świadomymi pracownikami, ludźmi.

icons-4-website-se

Umożliwi nowy wymiar edukacji

Razem możemy to zmienić!

Projekt „Świadoma Edukacja”, skierowany jest w szczególności do polskiego środowiska oświatowego. Osoby pracujące w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych coraz częściej zmagają się z problemami zawodowymi. Chcemy pomóc nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i wszystkim pracującym z dziećmi w tym, by zmienili swoje podejście do pracy, co w konsekwencji spowoduje wzrost potencjału u uczniów.

Jaki jest nasz cel?

Organizowane przez nas spotkania pozwolą nauczycielom poznać umiejętności coachingowe i trenerskie w pracy z uczniem, zwiększając tym samym kompetencje niezbędne do efektywnego wykonywania tego szlachetnego zawodu. Stosując nowe narzędzia będą mogli wpływać na uczniów: ich rozwój, potencjał i samoświadomość.

Kompleksowo przygotujemy nauczycieli – wychowawców do umiejętnego wprowadzenia do swoich szkół coachingowych lekcji wychowawczych!

W efekcie uczniowie rozwiną następujące kluczowe kompetencje:

  • umiejętność efektywnego uczenia się zgodnego z indywidualnym meta programem
  • kompetencje społeczne i obywatelskie, w tym komunikację interpersonalną
  • bardzo ważne w dzisiejszych czasach: inicjatywa i przedsiębiorczość, proaktywność
  • kompetencje emocjonalne

Jakie są korzyści?

Nie tylko na nowo polubisz swoją pracę i zaczniesz w niej dostrzegać sens – korzyści sięgają znacznie szerzej. Wszyscy absolwenci szkół objętych programem będą gotowi zarówno psychicznie jak i merytorycznie do tego, by dokonywać świadomych wyborów w swoim życiu. Stanie się to możliwe, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu przez nauczycieli potrafiących stosować narzędzia coachingowe.
Jako Fundacja Świadomego Rozwoju Edukacji z pełną odpowiedzialnością chcemy realizować projekt skierowany do nauczycieli, ponieważ nasze wieloletnie doświadczenia na polu zawodowym byly i są związane z edukacją. Zauważamy, że wśród osób pracujących w szkołach istnieje duży problem związany z dialogiem na lini nauczyciel – uczeń, dlatego chcemy pokazać nowe możliwości i środki komunikacji, które spowodują polepszenie panujących relacji przynosząc widoczne efekty.

Jeżeli zauważasz, że na Twoich lekcjach:

  • Dzieci się nudzą i nie są zainteresowane tym, o czym mówisz
  • Wymóg realizacji podstawy programowej blokuje zarówno Ciebie jak i Twoich uczniów
  • Skupiasz się bardziej na wymogach programowych niż przekazywaniu wartościowej wiedzy

To znak, że potrzebujesz pomocy – a przyniesie ją udział w naszym projekcie. Dzięki profesjonalnym spotkaniom i wdrożeniu coachingu edukacyjnego lepiej zrozumiesz sens swojej pracy i zaczniesz ją wykonywać z przyjemnością.

Nasza oferta

Coachingowe Lekcje Wychowawcze

Projekt Coachingowe Lekcje Wychowawcze docelowo zakłada 60 godzinny kurs dla nauczycieli, którego celem jest całościowe przygotowanie ich do prowadzenia lekcji wychowawczych. Zakładany czas potrzebny na odbycie szkolenia to 10 miesięcy. Podczas kursu wychowawcy zdobędą umiejętności niezbędne do wprowadzenia w życie szkoły kultury coachingowej, nauczą się kompetencji coachingowych i zasad ich stosowania w odniesieniu do ucznia. Jako materiał szkoleniowy użyta zostanie publikacja „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych” pod redakcją Lilianny Kupaj. Wychowawcy w ramach części praktycznej kursu będą stopniowo wprowadzać scenariusze na swoje lekcje  wychowawcze. W trakcie procesu zaplanowano wspólne omawianie poszczególnych scenariuszy i wynikających z ich zastosowania potencjalnych sytuacji problematycznych. Próbne lekcje wychowawcze będą obserwowane przez specjalistów merytorycznych, a po każdej z nich nauczyciel zdobędzie cenną informację zwrotną.

Pilotaż projektu, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017 w tarnowskich Liceach Ogólnokształcących, zakładał wprowadzenie warsztatów coachingowych na lekcje wychowawcze. Lekcje prowadzone były przez doświadczonych trenerów i coachów.

Perspektywy

Pierwsza perspektywa, już została spełniona. Wydaliśmy podręcznik dla nauczycieli pn. „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 Coachingowych Lekcji Wychowawczych”. Wierzymy, że ta publikacja, niedługo znajdzie się na półkach wszystkich bibliotek w Polsce i będzie efektywnie wykorzystywana. Będzie, ona źródłem wiedzy dla obecnych i przyszłych pracowników oświaty. Planujemy przetłumaczenie jej na języki obce, by móc promować nasze idee za granicą. Podjęliśmy już współpracę z międzynarodowym stowarzyszeniem, International Associaton of Coaching Institutes (ICI), które pomoże nam w tym przedsięwzięciu.

Projekt pilotażowy realizowany przez Fundację Świadomego Rozwoju Edukacji został przeprowadzony, przy wsparciu z budżetu Miasta Tarnowa. Uczniowie tarnowskich liceów mieli szanse brać udział w warsztatach coachingowych podczas lekcji wychowawczych. Rozwijali kompetencje społeczne, takie jak komunikacja, współpraca, proaktywność, oraz kompetencje emocjonalne. Jesteśmy pewni, że Coachingowe Lekcje Wychowawcze powinny odbywać się w każdej polskiej szkole i mamy nadzieję że tak się stanie już niebawem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz

tel. 696 896 643 biuro@szkolacoachingu.edu.pl

Chcesz zamówić podręcznik?

http://szkolacoachingu.edu.pl/ksiazki/

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

pic-swiadoma-edukacja